Yaşayan Kütüphane'de Gönüllü Kitap Olmak İster misin?

Yaşayan Kütüphane, insan haklarına ve insan onuruna saygıyı teşvik eden bir araçtır ve kişilere ve gruplara karşı ayrımcılığa yol açan önyargılarla ilgili farkındalık yaratmayı ve yapıcı diyaloglara olanak sağlamayı amaçlar.

Bizler bu yöntem aracılığıyla gençlik çalışmalarında farklı alanlarda faaliyetler yürüten Kişileri/Kitapları, Gençlerle/Okuyucularla bir kütüphane ortamında buluşturarak aktif diyalog kurmalarını sağlamayı ve öznenin (gencin) katılımını sağlayarak bir paylaşım alanı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde İnciraltı Kent Ormanı içerisinde 4. İzmir Gençlik Festivali kapsamında düzenlenecek etkinlikte gençlik çalışmalarına yönelik oluşturulan stratejik eylem planı hedefleri çerçevesinde amaçlar şekillenmiş ve ilgili konu başlıkları belirlenmiştir.

Eğer sizlerde yürüttüğünüz çalışmaları belirtilen başlıklarla ilişkilendirebileceğinizi düşünüyorsanız ve gençlerin yönelttiği soruları yanıtlamak, gençlere bilgi ve deneyim aktarımında bulunmak istiyorsanız “Gönüllü Kitap” olarak kütüphane raflarında yer alabilirsiniz.

 

BAŞVUR!