Genç Elçiler Projesi Genç Bursiyerlerini Arıyor!

 
İlan İsmi: SUMP İzmir Genç Elçiler
İlan Tarihi: 6 Kasım 2023
Başlama Tarihi: 1 Aralık 2023
Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2023
Burs Süresi: Min. 6 ay
Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği IPA II (2014-2020) Dönemi kapsamında, 1 yılı aşkın süredir çalışmaları devam etmekte olan ve 24 ay sürmesi öngörülen "EU Support to İzmir Sustainable Urban Mobility Plan - SUMPİzmir – Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUpİzmir)" “Move to the Future – Geleceğe Hareket Et” sloganı ile daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki ve çevrelerindeki insanların hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan stratejik bir yol haritasıdır.
 
Vatandaşların ve paydaşların etkin katılımına, kurumlar arasında yüksek düzeyde işbirliğine, tüm ulaşım türlerinin entegre bir şekilde geliştirilmesine ve izleme-değerlendirme gibi ilkelere dayanan bu planlama anlayışı, insan odaklı, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini yükselten, belirli bir uzmanlık alanından ziyade disiplinler arası ekip çalışmasını gerektiren, şeffaf ve katılımcı bir yaklaşıma dayanmaktadır.
Bu kapsamda, SUMPİzmir Projesinin genç nesil tarafından benimsenmesi, gençlerin sürdürülebilir ulaşım alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlanması amacıyla, 8 üniversite öğrencisinin proje bursiyeri olarak değerlendirileceği ikinci bir dönem başlatılacaktır.
Söz konusu bursiyerler proje kapsamında;
İZQ Binasında haftada bir kere proje çalışmalarına dahil olmak,
Üniversitelerde SKUP İZMİR tanıtımı ve bilgilendirme çalışmalarını tasarlamak ve yürütmek,
Vatandaş bilgilendirme etkinliklerinde görev almak,
Yapılan çalışmalarla ilgili aylık ilerleme raporlarını oluşturmak,
Proje çalışma kapsamında İdarece belirlenecek konular üzerine araştırma yapmak ve raporlamak
ile sorumlu tutulacaklardır.
Görevlendirilecek bursiyerlerin, İzmir'de bulunan üniversitelerin aşağıda belirtilen disiplinlerinde lisans veya yüksek lisans öğrencisi olması beklenmektedir;
Mimarlık Bölümü Öğrencisi (Yapılı çevre ve mimari bakış açılarıyla SKUP'un ilişkilendirilmesi)
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi (Kent planlama ilkeleri kapsamında efektif hareketlilik çözümlerinin belirlenmesi)
Endüstri Mühendisliği Öğrencisi (Tasarlanan süreçlerin optimize edilerek, sistem tasarımına katkı sunulması)
Endüstriyel Tasarım Öğrencisi  (İnovatif hareketlilik çalışmalarında tasarım bakış açısına odaklanılması)
Farklı uzmanlık alanından öğrenciler (Farklı perspektiflerle efektif iletişim stratejileri geliştirme sürecine destek sunabilecek uzmanlık alanları)
 
Başvuruların aşağıda belirtilen sumpizmir@izmir.bel.tr adresine en geç 20 Kasım 2023 Çarşamba saat 17.00'a kadar iletilmesi gerekmektedir. Başvuru e-mailinde güncel öğrenci belgesi ve transkripti, en az 2 adet referans mektubu, projeye sunulabilecek katkıya ilişkin bireysel niyet mektubu yer alması gerekmektedir. Bursiyerlerden B2-C1 seviyesinde ingilizce bilmeleri beklenmektedir.
 
Başvurular aşağıda belirtilen ekip tarafından değerlendirilecektir;
1. Prof. Dr. Ashraf Hamed – SUMP İZMİR Proje Takım Lideri
2. Kadir Efe ORUÇ – İZBB Ulaşım Dairesi Başkanı
3. Demet Burçin GEZGİN – İZBB Ulaşım Planlama Şube Müdürü
4. Hamidreza YAZDANİ – SUMP İZMİR Proje Koordinatörü
5. Müge ILGAZ YOLCU –  İZBB Ulaşım Planlama Birimi Şefi