Abla Ağabey Kardeş Projesi
ABLA AĞABEY KARDEŞ PROJESİ

İZMİR GÖNÜLLÜ TAKIMI

Tarihi Havagazı Fabrikası içinde bulunan Havagazı Gençlik Merkezi'nde oluşturulan Gönüllü Takımı aracılığıyla yürütülen projelerde, özellikle kentin dezavantajlı sosyo-ekonomik kesimlerine yönelik bazı eğitim, öğretim ve farkındalık çalışmaları ile İzmir'in bütüncül kültürel politikalarına katkı sağlanmaktadır. Gönüllü Takımı'nın yaptığı işleri kısaca özetlemek gerekirse:

• Gönüllü başvurularını kabul etmek, ön görüşmelerini yapmak,

• Gönüllü eğitimleri ve uygulamaları gerçekleştirmek,

• Gönüllülük süreleri boyunca gönüllülere danışmanlık ve rehberlik yapmak,

• Gönüllülerin hedef gruplarla uygulayacağı etkinlikleri hazırlamak,

• Tanıtım faaliyetlerini planlamak ve organize etmek,

• Gönüllü çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

• Gönüllülere ilgi alanlarına göre bilgilendirici, destekleyici ve psikolojik yönden besleyici seminerler düzenlemek,

• Gönüllüleri bir araya getirecek etkinlik ve organizasyonları düzenlemek.

İzmir Gönüllü Takımı'nda yer alan gönüllülerin katıldığı projeler Abla Ağabey Kardeş Projesi, Bir Köy Masalı Projesi, İzmir Gençlere Kucak Açıyor Projesi, Köyde-İz ve diğer gönüllü faaliyetler (Universiade 2005, Karadeniz Olimpiyatları, Wings For Life İzmir, Altınordu U12Cup). 

Projeler kısmından proje detaylarını öğrenebilirsiniz. 

Harita