Psikososyal Destek Hizmeti

Psikolojik Danışma / Psikososyal Destek Ekibi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Müdürlüğü’nün gençlik birimi olan Genç İzmir’de, 15-30 yaş aralığında olan tüm gençlere yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık/psikososyal destek hizmeti verilmektedir. İki psikolog, bir psikolojik danışman, bir sosyolog, iki sosyal hizmet uzmanından oluşan Örnekköy merkezli servisimizde çalışma yönergesi, görüşme formları ve dosyalama sistemine ilişkin bir format belirlenmiştir.

Psikososyal destek bireylerin bütüncül iyi olma hallerini desteklemek;  yaşadıkları sosyal, ruhsal ve duygusal problemleri aşmalarına yardımcı olmak ve bu yardımı profesyonel çerçeve içerisinde yapıp bireyin işlevselliğini tekrar kazandırmak ya da güçlendirmektir.

Psikolojik danışma, bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişiler tarafından verilen profesyonel bir yardım sürecidir. Gençlik merkezimizde;  akademik problemler, uyum problemleri, mesleki ve bireysel problemler, kişilerarası ilişkiler, duygu-durum problemleri, kaygı bozuklukları, düşünce bozukluları gibi problem alanlarında danışanların iyi oluşlarını desteklemek için çalışmalar yürütülmektedir.

  • Genç İzmir web sayfasında "Randevular" sekmesinden başvurular alınıp Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde bireysel görüşmelerle 50-55 dk. arasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilir.
  • Görüşmeye başlamadan önce danışana onay bilgilendirme ve onay formu imzalatılır.
  • Yapılan görüşmeler neticesinde gerekirse psikolojik testler, ölçek, envanter uygulanır, danışanın durumu değerlendirilir, problem durumu belirlenir ve gerekli çalışma yapılır.
  • Gizlilik esası gereği görüşmelerin notları sadece görüşmeyi yapan danışmanda kalır ve danışan bilgileri gizli tutulur.
  • Merkezin kapsamının dışında kalan  durumlarda danışan güvenilir kurumların bağlı birimlerine yine danışanın onayı ile yönlendirilir.
  • 18 yaşının altındaki danışanlarda ise danışanın velisine bilgilendirme ve onay formu imzalatılarak görüşmeler gerçekleştirilir.

Tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız.

Faaliyet raporunu incelemek için  tıklayınız.