Haberler

Koçluk Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi

Bu eğitimde katılımcıların temel koçluk bilgileri ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, bu bilgileri gündelik hayata aktarabilir olmaları amaçlanmaktadır. Koçluk becerilerinin geliştirilmesinde temel amaç, kişilerin probleme değil çözüme odaklı bir hayat geçirebilmeleri, hedeflerine ulaşırken doğru kararlar alma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tarih: 5/19/2020

Harita