BİRLEŞİYORUZ

Gençlik Çalıştayı

Küreseli ilgilendiren gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk ve yoksunluk, iklim değişikliğinden doğan krizler gibi konularda farkındalığı arttırmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü ve Genç İzmir olarak birçok çalıştay ve atölyeler düzenlemekteyiz. Bu çalıştay ve atölyeler, ilgili temalara ilgi duyan tüm gençlere açık şekilde yapılmakta ve ilgili temalarla bağlantılı çalışma yürüten tüm farklı kurum, kuruluş ve aktörlerin fikirlerini içerecek şekilde planlanmaktadır. Ortak akıl fikriyle kapsayıcı çözümler üretmek ve çıktıları raporlaştırarak çözüm önerileri sunmak bu etkinliklerin nihai amacıdır.

Kampüsteyiz

“Biz Kampüsteyiz”, İzmir ve çevresinde bulunan üniversite öğrencilerinin ve öğrenci topluluklarının Genç İzmir ile arasında bağ kurarak birlikte katılımcı projeler ve etkinlikler gerçekleştirmesi için hayata geçmiştir. Üniversiteli gençlerin gençlik merkezleri ile etkileşim kurması adına çalışmalar sürdürülmektedir. Örneğin, teknik gezilerinde araç, ikram ve kumanya hizmetleri, salon etkinlikleri için alanlar yaratarak imkânlar sağlama, sosyalleşmek ve iletişimi arttırmak adına projelere iştirakçi olmak. Projenin amacı, gençler ve gençlik kurumları arasındaki iletişimi arttırmak, projeleri katılımcı bir esasla yürütmek ve üniversiteli gençler arasında da etkileşimi arttırarak sosyalleşmeyi güçlendirmektir.

Kütüphaneler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri

Lisedeyiz

Ocak 2017'den bu yana uygulanan “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” Projesi kapsamında, merkezde ve merkeze uzak ilçelerde Liseli gençlere yönelik yürütülen “Sınav mı Hayatım Hayatım mı Sınav” kişisel gelişim seminerleri ile 32 lise yaklaşık 4000 liseli genç ile yapılan çalışmalar sonucunda gençlerin internet kullanımı, erişilebilirlik ve stres yönetimi ile ilgili sorunlar yaşadığı gözlenmiştir.