GÖNÜLLÜ TAKIMI

Tarihi Havagazı Fabrikası içinde bulunan Havagazı Gençlik Merkezi'nde oluşturulan Gönüllü Takımı aracılığıyla yürütülen projelerde, özellikle kentin dezavantajlı sosyo ekonomik kesimlerine yönelik bazı eğitim, öğretim ve farkındalık çalışmaları ile İzmir'in bütüncül kültürel politikalarına katkı sağlanmaktadır. Gönüllü Takımı'nın yaptığı işleri kısaca özetlemek gerekirse:

• Gönüllü başvurularını kabul etmek, ön görüşmelerini yapmak,
• Gönüllü eğitimleri ve uygulamaları gerçekleştirmek,
• Gönüllülük süreleri boyunca gönüllülere danışmanlık ve rehberlik yapmak,
• Gönüllülerin hedef gruplarla uygulayacağı etkinlikleri hazırlamak,
• Tanıtım faaliyetlerini planlamak ve organize etmek,
• Gönüllü çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
• Gönüllülere ilgi alanlarına göre bilgilendirici, destekleyici ve psikolojik yönden besleyici seminerler düzenlemek,
• Gönüllüleri bir araya getirecek etkinlik ve organizasyonları düzenlemek.

İzmir Gönüllü Takımı'nda yer alan gönüllülerin katıldığı projeler Mahallede Dayanışma Var, Köyde-İz Projesi, İzmir Gençlere Kucak Açıyor Projesi,  ve diğer gönüllü faaliyetler (Universiade 2005, Karadeniz Olimpiyatları, Wings For Life İzmir, Altınordu U12Cup).

Projeler kısmından proje detaylarını öğrenebilirsiniz.